Reálna inflácia

10.10.2019

Miera inflácie v Českej republike dosiahla päťročné maximum, pričom inflácia meraná rastom indexu spotrebiteľských cien (CPI) dosiahla v auguste podľa Českého štatistického úradu 2,9 %.

Jednou z najdôležitejších položiek pre každú domácnosť sú náklady na bývanie. kôš CPI však nezohľadňuje ceny starších nehnuteľností, ktoré sa predávajú prevažne v celej krajine. Ceny nových nehnuteľností sú pritom v indexe zachytené len nepriamo prostredníctvom nájomného. V situácii, keď ceny nehnuteľností v posledných rokoch vzrástli o desiatky percent, možno predpokladať, že skutočná miera inflácie bude výrazne vyššia ako oficiálne uvádzaných 2,9 %. Ďalším faktorom podporujúcim uvedené tvrdenie je skracujúci sa životný cyklus mnohých výrobkov zastúpených v spotrebnom koši. Predtým spotrebný výrobok, ako napríklad práčka alebo vysávač, vydržal desať alebo dokonca pätnásť rokov. Dnes tieto spotrebiče nahrádzame novými oveľa skôr a často vynakladáme veľké finančné prostriedky na opravy a údržbu. Niektorí výrobcovia dokonca do spotrebičov montujú takzvané kazety, takže krátko po uplynutí dvojročnej záručnej lehoty je potrebné kúpiť nový spotrebič. Tieto vplyvy, ktoré zvyšujú reálnu infláciu, samozrejme nie sú zachytené v spotrebnom koši.

Inflácia znižuje hodnotu majetku. Vzniká teda otázka, ako investovať, aby inflácia neznižovala hodnotu majetku, ale naopak ju zvyšovala. Je potrebné investovať do aktív, ktorých hodnota sa s infláciou zvyšuje. Medzi ne určite nepatria sporiace a bankové účty, kde reálna hodnota uložených prostriedkov rýchlo klesá a úrok je napriek inflácii záporný.

Vyplatí sa investovať do zahraničných nehnuteľností, kde je garantované zhodnotenie až 8 % vložených prostriedkov

Pre viac informácií nám neváhajte zavolať. Radi vám poradíme a prediskutujeme ďalšie možnosti.