Splňte si svoje sny o živote pri mori s programom Golden Visa

22.1.2024

VÝHODY PROGRAMU GREEK GOLDEN VISA (Zlaté víza)

Splňte si svoje sny o živote pri mori s programom Golden Visa

Grécky program Golden Visa je jedným z najkonkurencieschopnejších a cenovo najdostupnejších programov v Európe. Pri kúpe len 250 000 EUR môžete vy a vaša rodina cestovať, žiť, čerpať zdravotnú starostlivosť alebo vzdelanie kdekoľvek v EÚ. Grécke zlaté vízum umožňuje bezvízový styk so všetkými krajinami schengenského priestoru vrátane Belgicka, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Talianska.

Tento program je jedným z najlepších spôsobov, ako si zabezpečiť budúcnosť, pretože máte druhé miesto, ktoré môžete nazývať domovom.

Kľúčové vlastnosti - výhody gréckeho zlatého víza

1) Deti - zahŕňa nezaopatrené deti do 24 rokov
2) Schengen - bezvízové cestovanie v rámci schengenského priestoru
3) Vybavenie - prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu
4) Rozšírená rodina zahŕňa rodičov oboch manželov
5) Žiadna požiadavka na minimálnu dĺžku pobytu
6) Občianstvo dáva právo požiadať o občianstvo EÚ

Prečo Grécko?

Grécko je vynikajúcou základňou na cestovanie po Európe s vynikajúcim leteckým spojením s kontinentom a zvyškom sveta. Jeho stredomorské podnebie a početné ostrovy umožňujú dovolenkový životný štýl takmer počas celého roka. Okrem toho ponúka vysokú kvalitu života, pretože sa môže pochváliť modernými zdravotníckymi zariadeniami, obchodmi, prírodnými krásami, kultúrnymi podujatiami a mnohými súkromnými školami a univerzitami, na ktorých sa ako vyučovací jazyk používa angličtina.

Ako držiteľ gréckej karty trvalého pobytu budete mať rovnaké práva ako grécki občania.

ZÍSKANIE GRÉCKEHO ZLATÉHO VÍZA

Náš tím už 27 rokov tvoria špecialisti na vyhľadávanie nehnuteľností, ktorí sa spoliehajú na svoje znalosti a skúsenosti, aby bola vaša žiadosť o vízum jednoduchá a rýchla.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

- Platná kópia cestovného pasu
- 3 aktuálne farebné fotografie
- Kópia konečnej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti v minimálnej hodnote 250 000 €
- Prevodný list (list vlastníctva) z katastra nehnuteľností
- Žiadosť o povolenie na pobyt 2 000 € na dospelú osobu
- V prípade rodinných príslušníkov žiadateľa (manžel/ka, deti, ďalšie aktuálne potvrdenie o rodinnom alebo manželskom stave, preložené a opatrené pečiatkou apostille s uvedením ich príbuzenského vzťahu.